Waar moet ik op letten

Waar moet ik op letten?

Botcomplicaties voorkomen?

Het ontstaan van botpijn en van botcomplicaties kan worden uitgesteld of voorkómen, mits er op tijd wordt begonnen met een adequate preventieve behandeling.

Wees er op tijd bij

Zodra u een botuitzaaiing heeft, bestaat er een risico op botcomplicaties. Overleg met uw arts of verpleegkundig specialist over dit risico op botcomplicaties en een mogelijke preventieve behandeling om een eerste botcomplicatie uit te stellen of te voorkómen. Ook al heeft u geen klachten, is het zinvol om een preventieve behandeling te starten.
Als u botklachten heeft (zoals pijn, een botbreuk of uitvalsverschijnselen) is het belangrijk deze tijdig te melden, zodat op tijd met een preventieve behandeling kan worden begonnen. Ook als u al eens een botcomplicatie hebt gehad, blijft (het doorgaan met) een preventieve behandeling zinvol om een tweede of volgende botcomplicatie uit te stellen.