Botcomplicaties

Zelf beslissen met informatie op maat!

01-07-2015
In het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen is de afdeling urologie indrukwekkend groot. De poli is breed opgezet en er is veel ruimte en licht. Anita Smits is sinds 2004 verpleegkundig specialist en al 25 jaar werkzaam in het vak. “De afdeling urologie is bij ons in het ziekenhuis anders opgezet dan in andere ziekenhuizen. Patiënten met prostaatkanker worden niet overgedragen aan de afdeling oncologie. De patiënt leert ons zo beter kennen en heeft vaste aanspreekpunten tijdens zijn hele ziekteproces. Het inzetten van de systemische behandeling vindt dan ook plaats op onze afdeling. Er zijn uiteraard wel multidisciplinaire experts betrokken maar die komen dan bij ons op de poli.”

Wat zijn nu specifieke taken voor de verpleegkundig specialist binnen de urologie?

“Er zijn werkzaamheden die ik deel met de oncologieverpleegkundige zoals voorlichting en begeleiding van patiënten maar daarnaast doe ik casemanagement, diagnostische handelingen, de voorbereiding op de chemotherapie en controle. Als verpleegkundig specialist voer je ook kwalitatieve verbeteringen in de zorg door en werk je mee aan wetenschappelijk onderzoek. Zelf vind ik het ook altijd zeer interessant om nieuwe projecten op te starten, uit te werken en vervolgens de verworven kennis over te dragen aan de verpleegkundigen.”

Welke patiënten komen vooral naar het Radboud?

“Er zijn eigenlijk 2 soorten patiënten die wij hier zien. De patiënt die net de diagnose heeft en wel 10 jaar en langer bij ons onder behandeling is. Daarnaast is er een groep die komt voor een second opinion en die in feite elders onder behandeling is. We zorgen ervoor de patiënt zoveel mogelijk informatie op maat aan te bieden. Als iemand net de diagnose prostaatkanker heeft gekregen is er behoefte aan andere informatie dan als er sprake is van gemetastaseerde kanker. Dus het gaat erom de informatie af te stemmen op de fase waarin de patiënt verkeerd. Niet teveel en niet te weinig dus. We werken hier met zogenaamde pimmetjes (patiënt informatie map). Dit is een map met informatie afgestemd op de patiënt en de tumorgroep. De uroloog-oncoloog zal de diverse behandelopties op een rijtje zetten en vragen waar de patiënt de voorkeur aan geeft. Steeds meer patiënten willen zelf beslissen over de behandeling. En dat is ook heel goed mogelijk als er goede informatie is gegeven.”
“Daarnaast hebben we tal van andere communicatiemiddelen beschikbaar. Op de prostaatkanker community kun je chatten met lotgenoten maar het wordt vooral gebruikt om meer te lezen over prostaatkanker. Artsen houden er blogs bij over nieuwe therapieën en behandelopties.”

Is het de taak van de verpleegkundige om botcomplicaties met de patiënt te bespreken?

“Jazeker, als verpleegkundige sta je dicht bij de patiënt. De uroloog zien ze regelmatig maar tussendoor hebben wij vaak contact met de patiënten. Je wordt gemakkelijk gebeld of er komt via de mail een vraag onze kant op. Juist dan kun je problemen vroeg signaleren, zoals: pijnklachten, vermoeidheidsklachten, plasklachten, problemen bij het lopen. Deze problemen kaarten wij aan tijdens het overleg en dan kan het zijn dat de patiënt wordt gevraagd eerder langs te komen. Juist om ernstige complicaties te voorkomen. Wij proberen heel laagdrempelige zorg te bieden. De uroloog-oncoloog beslist dan welke therapie wordt ingezet en wij informeren en begeleiden de patiënt hierin.”

Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de toekomst?

“Nog betere informatie en meer therapieën op maat. Er zijn een groeiend aantal behandelopties en zal er dus steeds meer gekeken worden naar welke optie voor welke patiënt de beste is. Vervolgens is het aan de patiënt om zelf te beslissen. Het is uiteraard belangrijk dat de patiënt dan beschikt over de juiste informatie. Ook zijn er altijd patiënten die zeggen: Dokter zegt u het maar, u hebt er voor geleerd! Maar dat zijn er wel steeds minder.”
Anita Smits, Verpleegkundig Specialist Urologie, Radboud UMC Nijmegen

Back