Botcomplicaties

Je hebt altijd een keuze

01-10-2015
“Mijn opleiding heb ik genoten in een tijd waar het belangrijk was de patiënt zo snel mogelijk met alle middelen die je ter beschikking staan te behandelen, ongeacht de nadelen die dat voor patiënten kan opleveren. Dat de gekozen behandeling misschien zeer onaangename bijwerkingen opleverde, die de kwaliteit van leven ernstig beperkte, was van minder belang.”
Aan het woord is Paul Kil, uroloog in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. “Anno 2013 zijn we gelukkig een hele stap verder en de nieuwe generatie artsen die wordt opgeleid krijgt dat ook al vanaf het begin met de paplepel ingegoten. Als arts moet je blijven communiceren en de patiënt goed informeren, pas dan kan je samen tot passende oplossingen komen.”

Maar de patiënt heeft er niet voor gestudeerd?

“Alle patiënten zijn uniek en na een slecht nieuwsgesprek moet alles eerst bezinken en doordringen. Uiteraard verwacht ik niet van de patiënt dat hij van alles op de hoogte is maar ik zie het als de taak van de arts om alle opties op een rijtje te zetten zodat de patiënt zelf een bewuste keuze kan maken. Uit onderzoek en eigen ervaring blijkt ook dat patiënten die stap voor stap zijn meegenomen in het keuzeproces en zelf mede de richting bepalen van de behandeling, betere resultaten hebben. Ze zijn ook tevredener over het verloop, ook al is dat niet altijd met een positief eindresultaat.''

Keuzehulpen?

“Bij prostaatkanker heb je verschillende behandelopties die qua resultaat vaak gelijk zijn. Bestralen of opereren geven vaak dezelfde levensverwachting. Het verschil zit in de bijwerkingen van de verschillende behandelopties. Een getrouwde jongere man tilt zwaarder aan klachten zoals impotentie en incontinentie dan een alleenstaande man van 80, dan kunnen andere zaken zwaarder mee wegen zoals co-morbiditeit en toxiciteit. Een persoonlijke keuzehulp kan dan helpen bij het bepalen van het effect op de kwaliteit van leven. De arts kan gidsen en bepaalde keuzes ondersteunen en toelichten. Als de regie bij de patiënt ligt zal hij ook zelf alert omgaan met signalen, zoals pijnklachten en deze bespreekbaar maken."

Botcomplicaties bij prostaatkanker, hoe gaat u daarmee om in de praktijk?

"Tijdens elke fase van je ziekte heb je keuzemogelijkheden. Dat begint al bij de keuze voor screening ja of nee en laat ik mijn PSA meten? Ga ik wachten of direct behandelen? En indien genezing niet meer mogelijk is hoe lang gaan we door met behandelen? Wat kunnen we doen om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te bewaken. Als het duidelijk is dat iemand uitzaaiingen naar de botten heeft en/of pijnklachten door botmetastasen dan zijn dat heldere signalen. Om dan te voorkomen dat deze kwetsbare groep patiënten misschien een dwarslaesie of andere bijkomende breuken krijgt gaan we voor een optimale behandeling. Er zijn ook patiënten die zelf over een nieuwe behandeling voor de botten hadden gehoord en het zodoende bespreekbaar maakten."
Paul Kil - Uroloog, Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Back